این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در ۳ روز اخیر بزرگتر از ۳۰ میلیون می باشد. این فیلتر نشان می دهد که چه سهمی در بورس حجم معاملات بالایی داشته است و مناسب برای سرمایه‌گذاری می باشد.

  • در این فیلتر با تغییر مقدار متغیر TotalVol، حجم پیش فرض ۳۰ میلیونی قابل تغییر می‌باشد. همچنین با تغییر مقدار متغیر days امکان تغییر مقدار پیش فرض ۳ روزه قابل انجام خواهد بود.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.