این فیلتر نمادهایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در ۳ روز اخیر بزرگتر از ۳۰ میلیون می باشد. این فیلتر نشان می دهد که چه سهمی در بورس حجم معاملات بالایی داشته است و مناسب برای سرمایه‌گذاری می باشد.

  • در این فیلتر با تغییر مقدار متغیر TotalVol، حجم پیش فرض ۳۰ میلیونی قابل تغییر می‌باشد. همچنین با تغییر مقدار متغیر days امکان تغییر مقدار پیش فرض ۳ روزه قابل انجام خواهد بود.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن