این فیلتر نمادهایی را تعیین خواهد کرد که بیش از نصف خرید در این نمادهای بازار بورس مربوط به خرید حقوقی بوده است.
لازم به یادآوری است که با توجه به شرایط بازار بورس ایران و نقش بازیگرهای مختلف، خریدهای حقوقی در برخی موارد می‌تواند ارائه دهنده‌ی برخی سیگنال ها باشد؛ به همین دلیل این فیلتر هم برای سرمایه گذاری اطلاعات خوبی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

 

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن