این فیلتر نمادهایی را تعیین خواهد کرد که بیش از نصف خرید در این نمادهای بازار بورس مربوط به خرید حقوقی بوده است.
لازم به یادآوری است که با توجه به شرایط بازار بورس ایران و نقش بازیگرهای مختلف، خریدهای حقوقی در برخی موارد می‌تواند ارائه دهنده‌ی برخی سیگنال ها باشد؛ به همین دلیل این فیلتر هم برای سرمایه گذاری اطلاعات خوبی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

 

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن