این فیلتر نمایانگر سهم هایی است که صف خرید بالای ۳ میلیون داشته اند.

  • در این فیلتر با تغییر مقدار متغیر TotalBuyVol، می‌توانید حجم مورد نظر خود را جایگزین حجم پیش فرض ۳ میلیون سهم نمایید.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن