این فیلتر نمایانگر سهم هایی است که صف فروش بالای ۳ میلیون داشته اند.

  • در این فیلتر با تغییر مقدار متغیر TotalSellVol، می‌توانید حجم مورد نظر خود را جایگزین حجم پیش فرض ۳ میلیون سهم نمایید.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن