این فیلتر نمایانگر سهم هایی است که قیمت آنها ۱۰ درصد کمتر از قیمت ۲۰ روز قبل می باشد.

  • در این فیلتر با تغییر متغیر percent، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۱۰ درصد را دارید. (تعداد روزها قابل قبول در این فیلتر عددی بین ۱ تا ۲۱ خواهد بود.)
  • در این فیلتر با تغییر متغیر days، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۲۰ روز را خواهید داشت.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن