این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که تعداد فروشندگان بیشتر از ۲ برابر تعداد خریداران است.

  • در این فیلتر با تغییر متغیر ratio، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۲ برابری به هر نسبت مورد نظر دیگر وجود دارد.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن