این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که تعداد فروشندگان بیشتر از ۲ برابر تعداد خریداران است.

  • در این فیلتر با تغییر متغیر ratio، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۲ برابری به هر نسبت مورد نظر دیگر وجود دارد.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.