این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که کمترین قیمت ۳ روز گذشته را در بازار بورس داشته‌اند.

  • در این فیلتر با تغییر متغیر days، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۳ روز به هر تعداد روز دیگر وجود دارد.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن