این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت قیمت داشته اند.

  • در این فیلتر با تغییر متغیر percent، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۲۰ درصد وجود دارد. لازم به توضیح است که مقدار percent به صورت درصد وارد میشود؛ برای نمونه برای تعیین تغییرات قیمت ۱۵ درصدی، متغیر به شکل percent=15 مقدار دهی میشود.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن