این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت قیمت داشته اند.

  • در این فیلتر با تغییر متغیر percent، امکان تغییر مقدار پیش فرض ۲۰ درصد وجود دارد. لازم به توضیح است که مقدار percent به صورت درصد وارد میشود؛ برای نمونه برای تعیین تغییرات قیمت ۱۵ درصدی، متغیر به شکل percent=15 مقدار دهی میشود.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.