این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که روزهای زیادی را منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است.

برای سرمایه گذاری مطمئن‎تر در بورس این فیلتر مهم می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت شناسایی کلی سهم‌های مناسب باشد.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن