این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که روزهای زیادی را منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است.

برای سرمایه گذاری مطمئن‎تر در بورس این فیلتر مهم می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت شناسایی کلی سهم‌های مناسب باشد.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن