این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که گذشته درخشانی داشته اند و نسبت به سایر سهم‌ها از پتانسیل بیشتری برای سوددهی برخوردار هستند.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن