این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که گذشته درخشانی داشته اند و نسبت به سایر سهم‌ها از پتانسیل بیشتری برای سوددهی برخوردار هستند.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن