این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که دارای قیمت پایانی بیشتر از روز قبل و همچنین تقاضای ۵ برابری به نسبت عرضه هستند.

به صورت کلی این شرایط میتواند آغاز روند صعودی سهم باشد.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.