این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که دارای قیمت پایانی بیشتر از روز قبل و همچنین تقاضای ۵ برابری به نسبت عرضه هستند.

به صورت کلی این شرایط میتواند آغاز روند صعودی سهم باشد.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن