این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که درحال بازگشت از قیمت های منفی به مثبت هستند.

به شرط بررسی کامل سایر شاخص‌های موثر، این سهم‌ها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای نوسان گیری و خرید کوتاه مدت باشند.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن