این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که درحال بازگشت از قیمت های منفی به مثبت هستند.

به شرط بررسی کامل سایر شاخص‌های موثر، این سهم‌ها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای نوسان گیری و خرید کوتاه مدت باشند.

به بالای صفحه بردن