این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در فاز استراحت بوده و این احتمال وجود دارد که بزودی صعودی شوند و موقعیت مناسبی برای نوسان گیری در بورس به شمار میروند.

این فیلتر سهم‌هایی را نمایش می‌دهد که قیمت پایانی این سهم ها  ۲+ بوده و قیمت فعلی آنان اختلافی بیش از ۲% با قیمت پایانی دارد.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن