این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در فاز استراحت بوده و این احتمال وجود دارد که بزودی صعودی شوند و موقعیت مناسبی برای نوسان گیری در بورس به شمار میروند.

این فیلتر سهم‌هایی را نمایش می‌دهد که قیمت پایانی این سهم ها  ۲+ بوده و قیمت فعلی آنان اختلافی بیش از ۲% با قیمت پایانی دارد.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن