این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در روند صعودی تثبیت شده و یا احتمال تثبیت آن‌ها وجود دارد و در حال حاضر صف خرید نیستند.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن