این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که در روند صعودی تثبیت شده و یا احتمال تثبیت آن‌ها وجود دارد و در حال حاضر صف خرید نیستند.

به بالای صفحه بردن