این فیلتر بورسی نسبت کل فروشندگان (شامل حقیقی و حقوقی) به کل خریداران (شامل حقیقی و حقوقی) را نمایش می‌دهد.

خروجی این فیلتر مقادیر عددی این نسبت است که در ستون C0 به کاربر نمایش داده خواهد شد.

هرچه این عدد از ۱ بزرگتر باشد به این معنی است که تعداد فروشندگان به همان نسبت از تعداد خریداران بیشتر است؛ برای نمونه اگر این عدد ۳ باشه تعداد فروشنده ۳ برابر تعداد خریداران بوده و یا به عبارت دیگر قدرت نسبی خریدار ۳ برابر فروشمنده است.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن