این فیلتر بورسی نسبت کل فروشندگان (شامل حقیقی و حقوقی) به کل خریداران (شامل حقیقی و حقوقی) را نمایش می‌دهد.

خروجی این فیلتر مقادیر عددی این نسبت است که در ستون C0 به کاربر نمایش داده خواهد شد.

هرچه این عدد از ۱ بزرگتر باشد به این معنی است که تعداد فروشندگان به همان نسبت از تعداد خریداران بیشتر است؛ برای نمونه اگر این عدد ۳ باشه تعداد فروشنده ۳ برابر تعداد خریداران بوده و یا به عبارت دیگر قدرت نسبی خریدار ۳ برابر فروشمنده است.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن