این فیلتر نوسانگیری بورس نمایشگر سهم‌هایی است که مجموع حجم خرید در سه ردیف قابل مشاهده در بازار چهار برابر حجم فروش در سه ردیف قابل مشاهده فروش در بورس می‌باشد و همچنین قیمت آخرین معامله در این نمادها کمتر از قیمت پایانی است.

آموزش روش کار با فیلترهای بورسی ایران

اگر تاکنون از فیلترهای بورسی در سایت tsetmc استفاده ننموده‌اید، راهنمای استفاده از این ابزارهای مفید و روش راه اندازی آن‌ها را در این بخش می‌توانید مطالعه نمایید.

به بالای صفحه بردن