این فیلتر نوسانگیری بورس نمایشگر سهم‌هایی است که مجموع حجم خرید در سه ردیف قابل مشاهده در بازار چهار برابر حجم فروش در سه ردیف قابل مشاهده فروش در بورس می‌باشد و همچنین قیمت آخرین معامله در این نمادها کمتر از قیمت پایانی است.

آموزش روش کار با فیلترها در سایت TSETMC

اگر نیاز به تکمیل اطلاعات خود جهت استفاده از فیلترهای بورسی ارائه شده دارید، پست آموزشی ما در اینستاگرام را مشاهده نمایید.

به بالای صفحه بردن