این فیلتر نوسانگیری بورس نمایشگر سهم‌هایی است که در ساعات ابتدایی نزولی بوده‌اند و افت داشته‌اند اما به مرور زمان در حال صعود و مثبت شدن هستند.

به بالای صفحه بردن