در این فیلتر نوسانگیری بورس دو شاخص جهت تعیین نمادهای مناسب برای نوسان‌گیری استفاده شده است. مبنای کار بر تعیین سهم‌های با احتمال تثبیت موقعیت قیمت در کنار اختلاف مناسب میان قیمت پایانی و آخرین قیمت و آستانه‌های  بالا و پایین قیمت بر اساس احجام معامله می‌باشد که جهت نوسان‌گیری به منظور فروش مجدد در روز جاری و یا در روز آتی مناسب می‌باشد.

به بالای صفحه بردن