عملکرد این فیلتر بورسی که جزو فیلترهای درخواستی کاربران می‌باشد به این شکل است:
فیلتر نمادهایی را نمایش خواهد داد که حجم کل معاملات روز، از سه برابر حجم میانگین ۱۰ روز گذشته بیشتر باشد.

  • مقادیر متغیرهای این فیلتر توسط کاربران به سادگی قابل تغییر است. جهت تغییر مقدار پیش فرض ۱۰ روزه کافی است که تعداد روز مورد نظر را در duration اعمال نمایید. همچنین جهت تغییر مقدار پیش فرض ۳ برابر مقدار متغیر rate را تغییر دهید.
به بالای صفحه بردن