عملکرد این فیلتر بورسی که جزو فیلترهای درخواستی کاربران می‌باشد به این شکل است:
فیلتر نمادهایی را نمایش خواهد داد که مبلغ کل معاملات انجام شده از مبلغ پیش فرض ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

  • مقادیر متغیرهای این فیلتر توسط کاربران به سادگی قابل تغییر است. جهت تغییر مقدار پیش فرض ۲۰۰۰ میلیون ریال کافی است که مقدار متغیر totalRials را به مبلغ دلخواه خود تغییر دهید.
به بالای صفحه بردن