این فیلتر بورسی که بنا به درخواست کاربران طراحی شده است به این شکل عمل می‌کند.

خروجی این فیلتر درصد رشد قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی نسبت به قیمت پایانی ۶۰ روز گذشته سهم می‌باشد. چند نکته در خصوص این فیلتر را توجه داشته باشید:

  1. در نمادهایی که طول عمر آنها در بورس کمتر از ۶۰ روز است نظیر عرضه اولیه های جدید، اولین قیمت سهم در این فیلتر لحاظ شده است.
  2. نمادهای حق تقدم و نمادهای اختیار معامله از خروجی این فیلتر حذف شده و نمایش داده نشده اند.
  3. در صورتی که سهمی در طول ۶۰ روز گذشته دارای افزایش سرمایه بوده باشد، اولیه قیمت قبل از افزایش سرمایه لحاظ شده است و لذا باید این مسئله در استفاده از فیلتر مورد توجه قرار داشته باشد.
  4. نوسانات نمادها در طول ۶۰ روز گذشته در این فیلتر در نظر گرفته نشده و صرفا قیمت اول و آخر در طول بازه ۶۰ روزه مورد نظر بوده است.
  5. مقدار نمایش داده شده در فیلد سفارشی، درصد رشد را نمایش میدهد.
به بالای صفحه بردن