این فیلتر بورسی که بنا به درخواست کاربران طراحی شده است به این شکل عمل می‌کند.

خروجی این فیلتر درصد نسبت آخرین قیمت پایانی (روز گذشته) نسبت به بیشترین قیمت در طول ۶۰ روز گذشته را نمایش میدهد که در فیلد شخصی شماره ۰ نمایش داده میشود.

از نظر مقداری چند حالت زیر وجود دارد:

  1. اگر مقدار این نسبت ۱۰۰ باشد، به این معنی است که سهم در حال حاضر در بیشترین قیمت خود به سر میبرد و عملا حد مقاومت ۶۰ روزه شکسته شده است.
  2. مقادیر کمتر از ۱۰۰ نشاندهنده آن است که همچنان قیمت سهم به بیشترین مقدار خود در طول ۶۰ روز گذشته نرسیده و حد مقاومت آن را رد نکرده است.
  3. هر چه مقدار به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، وضعیت سهم به نزدیکی احتمال عبور از مقاوت ۶۰ روزه نزدیک تر میشود.

چند نکته در خصوص این فیلتر را توجه داشته باشید:

  1. در نمادهایی که طول عمر آنها در بورس کمتر از ۶۰ روز است نظیر عرضه اولیه های جدید، اولین قیمت سهم در این فیلتر لحاظ شده است.
  2. نمادهای حق تقدم و نمادهای اختیار معامله از خروجی این فیلتر حذف شده و نمایش داده نشده اند.
  3. در صورتی که سهمی در طول ۶۰ روز گذشته دارای افزایش سرمایه بوده باشد، اولیه قیمت قبل از افزایش سرمایه لحاظ شده است و لذا باید این مسئله در استفاده از فیلتر مورد توجه قرار داشته باشد.
  4. نوسانات نمادها در طول ۶۰ روز گذشته در این فیلتر در نظر گرفته نشده و صرفا قیمت اول و آخر در طول بازه ۶۰ روزه مورد نظر بوده است.
  5. مقدار نمایش داده شده در فیلد سفارشی، درصد رشد را نمایش میدهد.
به بالای صفحه بردن