خروجی این فیلتر سهم‌ها را پس از کنترل مقدار RSI و ارزش معاملات مجموعه ای از نمادها را که به احتمال بالا مناسب برای خرید در شرایط فعلی هستند را نمایش میدهد.

چند نکته در خصوص این فیلتر را توجه داشته باشید:

  1. با تغییر مقدار متغیر maxrsi مقدار حداکثر RSI به دلخواه قابل تنظیم است.
  2. با تغییر مقدار totalsell مقدار حداقل ارزش معاملات به دلخواه قابل تنظیم است.
به بالای صفحه بردن