این فیلتر شامل دو فایل میباشد.

فیلتر اول صرفا به کنترل اشباع بودن اندیکاتور ویلیامز %R در کنار صعودی بودن آن میپردازد. بهینه ترین زمان استفاده از این فیلتر در پایان زمان معاملات و جهت شناسایی سهمهای احتمالی به منظور خرید در روزهای آتی میباشد.

فیلتر دوم علاوه بر کنترل اشباع بودن اندیکاتور ویلیامز %R، کنترل نسبی بر روی حجم معاملات را نیز انجام خواهد داد که هم در پایان زمان معاملات و هم در طول روز معاملاتی و بخصوص یک ساعت پایانی معاملات میتوان از آن استفاده نمود. لازم به توضیح است که در صورت تمایل به خرید در ساعات پایانی حتما به قیمت پایانی دقت شود و در صورتی که این قیمت بسیار پایینتر از آخرین قیمت بود، گزینه خرید در روز بعد را نیز مد نظر داشته باشید.

به بالای صفحه بردن