دانلود فیلترها رایگان بورس و فیلتر نویسی رایگان

۱۲۳ – فیلتر بورسی جهت شناسایی سهم‌های با احتمال بازگشت قیمت از منفی به مثبت و نوسان‌گیری کوتاه مدت

این فیلتر بورسی نمایانگر سهم هایی است که درحال بازگشت از قیمت های منفی به مثبت هستند. به شرط بررسی کامل سایر شاخص‌های موثر، این سهم‌ها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای

به بالای صفحه بردن