دانلود فیلترها رایگان بورس و فیلتر نویسی رایگان

۱۱۰ – فیلتر بورسی جهت کنترل حجم صف فروش

این فیلتر نمایانگر سهم هایی است که صف فروش بالای ۳ میلیون داشته اند. در این فیلتر با تغییر مقدار متغیر TotalSellVol، می‌توانید حجم مورد نظر خود را جایگزین حجم

دانلود فیلترها رایگان بورس و فیلتر نویسی رایگان

۱۰۹ – فیلتر بورسی جهت کنترل حجم صف خرید

این فیلتر نمایانگر سهم هایی است که صف خرید بالای ۳ میلیون داشته اند. در این فیلتر با تغییر مقدار متغیر TotalBuyVol، می‌توانید حجم مورد نظر خود را جایگزین حجم

به بالای صفحه بردن