دانلود فیلترها رایگان بورس و فیلتر نویسی رایگان

۱۳۸ – فیلتر بورسی نوسان‌گیری بورس بر اساس تثبیت قیمت گذشته، اختلاف قیمت‌های پایانی و آخرین و کنترل آستانه‌های بالا و پایین قیمت

در این فیلتر نوسانگیری بورس دو شاخص جهت تعیین نمادهای مناسب برای نوسان‌گیری استفاده شده است. مبنای کار بر تعیین سهم‌های با احتمال تثبیت موقعیت قیمت در کنار اختلاف مناسب

دانلود فیلترها رایگان بورس و فیلتر نویسی رایگان

۱۳۷ – فیلتر بورسی نوسان‌گیری بورس بر اساس تثبیت قیمت گذشته و اختلاف قیمت‌های پایانی و آخرین

در این فیلتر نوسانگیری بورس دو شاخص جهت تعیین نمادهای مناسب برای نوسان‌گیری استفاده شده است. مبنای کار بر تعیین سهم‌های با احتمال تثبیت موقعیت قیمت در کنار اختلاف مناسب

به بالای صفحه بردن